سيستم های اطلاعات مديريت (Management Information Systems)

تدوين: شهناز پيروزفر        تماس با سردبير:manager_ict@yahoo.com          تاريخ ارسال18 خرداد 1384<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سيستم های اطلاعاتي و سيستم های اطلاعات مديريت به  مطالعه سيستم های اطلاعاتي در سازمان  مي پردازد. سيستم اطلاعاتي، سيستمي متشكل از شبكه ای از كانال های ارتباطي است كه در سازمان مورد استفاده قرار مي گيرند.اجزاي سيستم اطلاعاتي ، جمع آوری و دستكاری داده ها و اطلاعات را انجام مي دهند. اين اجزاء شامل سخت افزار، نرم افزار، افراد، سيستم هاي مخابراتي و داده هاهستند. فعاليت هايي كه در اين زمنيه صورت مي گيرند، عبارتند از: ورود داده ها، پردازش داده ها به اطلاعات ، ذخيره سازی داده ها و اطلاعات و توليد خروجي هايي نظير گزارشات مديريتي.حوزه مطالعات سيستم های اطلاعاتي مثل علوم كامپيوتر كه تئوري يا مهندسي كامپيوتر كه بيشتر به مباحث مهندسي توجه دارد، نمي باشد.مطالعه سيستم های اطلاعاتي به طور معمول تابع اصول تجارت است و اغلب به توسعه نرم افزار توجه دارد.سيستم های اطلاعاتي در كسب و كار از فرايندها و عمليات، استراتژی های پشتيبان تصميم گيری و پشتيبان رقابت، حمايت مي كند.

 

نقش پشتيبان عملكرد

عملكرد پشتيبان عمليات و فرايند هاي كسب وكار بسيار ضروري است . اين عملكرد جمع آوري ، ثبت ، ذخيره سازي و پردازش اوليه داده ها را انجام مي دهد. سيستم هاي اطلاعاتي از عمليات و فرايندهاي كسب وكار به طرق زير پشتيباني مي نمايند :

-         ثبت وذخيره داده هاي فروش ، داده هاي خريد ، داده هاي سرمايه گذاري ، داده هاي حقوق و دستمزد و ساير داده هاي حسابداري .

-         پردازش داده اي حسابداري در بيانيه هاي درآمد ، موجودي ، گزارشات مديريتي وساير اشكال اطلاعات مالي.

-         ثبت وذخيره سازي داده هاي موجودي ، داده هاي تعمير و نگهدار تجهيزات ، داده هاي زنجيره تامين و ساير سوابق عمليات / توليد.

-         پردازش داده هاي عملياتي به برنامه هاي زمان بندي توليد ، كنترل گرهاي توليد ، سيستم هاي موجودي و سيستم هاي ناظر بر توليد .

-          ثبت وذخيره سازي داده هاي كاركنان ، داده هاي حقوق ، سوابق كاركنان وساير اطلاعات منابع ا نساني

-          پردازش اطلاعات منابع انساني به گزارشات مربوط به كارآيي

-          ثبت وذخيره سازي داده هاي بازار، مشخصات مشتري، تاريخچه خريد مشتري، داده ها تحقيق بازار ، داده هاي تبليغات و ساير داده هاي بازاريابي.

-         پردازش داده هاي بازاريابي به گزارشات تبليغات، برنامه هاي بازاريابي و گزارشات فروش.

-         ثبت و ذخيره سازي داده هاي هوشمندي تجاري BI)) ، داده هاي تحليل رقيب ، داده هاي صنعت ، اهداف شركت و ساير سوابق مديريت استراتژيك.

-         پردازش سوابق مديريت استراتژيك به گزارشات صنعت ، گزارشات سهم بازار و بيانيه هاي ماموريت شركت.

-         به كار گير اطلاعات فوق براي پياده سازي، كنرل ونظارت بر برنامه ها ، استراتژي ها ، تاكتيك ها ، محصولات جديد ، مدل ها و مخاطرات جديد كسب وكار

 نقش پشتيبان تصميم گيري

عملكرد پشتيبان تصميم گيري كسب وكار ، يك گام فراتر مي رود . اين عملكرد به كاربران امكان مي دهد تا پرسش هايي مانند :” اگر ... چه خواهد شد ؟ “ ، اگر قيمت را 5% افزايش دهيم ، چه خواهد شد ؟ و ... را مطرح نمايند . ابزار الكترونيك و رايج كسب وكار صفحه گسترده يا spread sheet است ، اما اين ابزار كاربر پسند نمي باشد . اغلب برنامه هاي پيچيده از ابزارهاي مختلف آماري براي تصميم گيري استفاده مي نمايند.

 نقش پشتيبان استراتژيك

سيستم هاي اطلاعاتي مي توانند از جايگاه رقابتي شركت پشتيباني نمايند . بدين منظور سه تحليل ذيل مورد توجه قرار مي گيرد:

1- اين سيستم ها مي توانند راه كارهايي را براي كاهش هزينه مديريت كارآيي ارائه دهند.

 

2- همه شركت هاي موفق يك يا دو عملكرد كسب وكار دارند كه مي توانند بهتر از ساير رقبا انجام دهند . به اين

 

عملكردها ، شايستگي هاي محوري  مي گويند.اگر شايستگي هاي محوري در دراز مدت فوائد قابل ملاحظه اي براي

 

شركت داشته باشند ، به مزيت رقابتي تبديل مي شوند. مثال هايي از مزيت رقابتي عبارتند از: پيشرو بودن در كيفيت محصول، نام تجاري  و شهرت شركت، تكنيك هاي توليد ارزان، حق امتياز، انحصارطلبي، تيم كاركنان ومديريت كارآمد. سازماني موفق خواهد بود كه بتواند در مقابل تغييرات مزيت هاي مورد نظر خود را بيابد.

3- اغلب سيستم هاي اطلاعاتي از مزاياي رقابتي پشيباني مي نمايند. سرعت تغييرات سبب مي شود تا دسترسي به اطلاعات در محيط رقابتي بسيار حائز ا هميت باشد . سيستم هاي رقابتي از مزيت هاي رقابتي پايدار پشتيباني مي كنند . در واقع سيستم اطلاعاتي خود يك مزيت رقابتي محسوب مي شود.

 

 سيستم اطلاعات مديريت مانعي براي ورود

 مزيت استراتژيك مهم براي يك شركت   موانع ورود است . شركت با سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات مي تواند از اين سرمايه گذاري براي ايجاد ، رشد يا نگهداري موانع ورود استفاده نمايد .

1-  بهره گيري از سرمايه گذاري در فن آوري كه از شايستگي محوري شركت پشتيباني مي نمايد . همانگونه كه پيشتر توضيح داده شد، شركت هاي موفق يك يا دو شايستگي محوري دارند كه مي توانند بهتراز رقبايشان آن را انجام دهند . اين شايستگي مي تواند توسعه محصول جديد يا ارائه خدمت به مشتري باشد . اغلب فن آوري اطلاعات ورودي مهم اين شايستگي محوري است . سرمايه گذاري فن آوري اطلاعات در شايستگي محوري شركت ، مانع مهمي براي ورود است

 

2- بهره گيري از سرمايه گذاري فن آوري اطلاعات در شبكه هاي زنجيره تامين . شركت هايي كه بخشي از سيستم يكپارچه زنجيره تامين هستند،روابط مطمئن با تامين كنندگان دارند. اين امر سبب تسريع زمان تحويل مي شود . عدم توانايي تازه وارد ها براي ورود به سيستم مديرت زنجيره تامين / موجودي ، مانع مهمي براي ورود است .

 

3-  بهره گير ي از سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات در مديريت كانال توزيع. سرمايه گذاري در سيستم هاي مديرت كانال توزيع سبب تسريع زمان تحويل و تحويل بدون مشكل مي شود . سرمايه گذاري در اين فن آوري مي توان مانع مهمي براي ورود باشد . هنگامي كه سيستم هاي مديريت كانال توزيع انحصاري شوند ، مي توان خرده فروشان را در كنترل داشت .

 

4- بهره گيري از سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات د رترويج نام تجاري . اغلب شركت ها مبالغ هنگفتي را در تبليغ نام تجاري  صرف مي نمايند . اين كار با سرمايه گذاري در بازاريابي سيستم هاي اطلاعاتي و سيستم مديريت ارتباط با مشتري تسهيل مي يابد . نام تجاري مانع مهمي براي ورود است .

 

5- بهره گيري از سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات در فرايندهاي توليد . سيستم هاي اطلاعاتي برا ي مديريت عمليات توليد انبوه ، ضروري هستند . سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات به شركت ها امكان مي دهد تا در سطح خروجي منعطف باشند.

 

6-  بهره گيري از سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات در تجارت الكترونيك . وب سايت هاي شركت ها را مي توان مطابق با سلائق ، انتظارات و نيازهاي تجاري مشتريان ، طراحي نمود . بدين ترتيب وفاداري مشتري به شركت افزايش مي يابد . وفاداري مشتري مانع مهمي براي ورود است                                                                                                                                              .

/ 3 نظر / 4 بازدید
مهدي

سلام. ازتون بيخبريم. پیغام ها نمیرسه؟ الو!!! شاد باشيد.

فادیا

راستی رفقا مهرعليزاده هم وبلاگ داره.

ye doost

سلام دوست عزيز.....خسته نباشين---مطالب جالب و جديدي رو در مورد تنها راه(( قانوني ))کسب درآمد از اينترنت در (ايران) توسط يک سايت فرهنگي و3شرکت بزرگ ايراني باحمايت و نظارت بانک مرکزي ايرن و کليه بانکهاي سيستم طرح شتاب..... که موفق به راه اندازي سيستم بازاريابي شبکه اي جالبي شده اند....و شماميتوانيد از هر نظر به آن اطمينان داشته باشيد ...راواسه بچه هاي وبلاگ نويس نوشته ام...... فرصتهاي مناسب در زندگي به ندرت پيش ميايند.....شانسي که شايد ديگر سراغ شما نيايد!!!!!! با بهترين آرزوها...