# بانک_سامان

برندسازی استراتژیک، برندسازی غیر استراتژیک

برندسازی استراتژیک، برندسازی غیر استراتژیک مورد کاوی و مقایسه عملکرد بانک های ایرانی   فرنود حسنی   متخصصان برندسازی را یک مقوله چند بعدی می ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 58 بازدید