مايکروسافت کسب و کار موفق جهاني

تصويری که مشاهده می کنيد مربوط به يک گروه موسيقی يا چيزی شبيه به آن نيست. اين افراد کارمندان غول نرم افزاری دنيا يعنی مايکروسافت در سال ۱۹۷۸ هستند. آيا می توانيد بيل گيتس را تشخيص دهيد؟

/ 1 نظر / 8 بازدید