برنامه ريزي استراتژيك و فناوري اطلاعات- قسمت اول

منبع: نشريه فرهنگ و پژوهش            تماس با سردبیر:Manager_ict@yahoo.com           تاریخ ارسال: 17 اردیبهشت 1384<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

برنامه ريزي استراتژيك سيتم ها و فناوري اطلاعاتي (IT/IS) عبارت است از فرآيند تشخيص سيستم‌هاي كاربردي مبتني بر كامپيوتر كه سازمان را در اجراي طرح‌هاي كاري وتحقق اهدافش ياري مي‌كند . برنامه‌ريزي استراتژيك مدت زيادي است كه به عنوان يك ضرورت براي بهره‌برداري از منابع بالقوه سيستم‌ها و فناوري‌هاي اطلاعاتي شناخته شده است و بررسي يافته‌هاي پژوهشي در اين خصوص نشان مي‌دهد كه موانع عمده‌اي بر سر راه چنين برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيك وجود دارد. اين مقاله سعي دارد ضرورت برنامه‌ريزي توسعه‌اي سيستم‌ها و فناوري هاي اطلاعاتي براي نوسازي ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي ايران را مورد تاكيد قرار دهد.

امروزه فناوري ارتباطات و اطلاعات يكي از ويژگي‌هاي مهم عصر اطلاعات به شمار مي‌رود كه امكان طراحي اشكال جديد سازماني، سيستم هاي كنترلي جديد ،باز مهندسي فرآيندهاي سازماني و مانند اينها را فراهم ساخته است . (IT/IS) به ما كمك مي‌كند ديوارهايي را فروبريزيم كه وظايف، محل‌هاي جغرافيايي و سطوح مديريتي را از هم جدا مي‌كنند و به ما اجازه مي‌دهد شبكه جديدي از روابط بين اعضاي سازمان به وجود آوريم. در حال حاضر كشورهاي جهان از لحاظ به كارگيري سطح فناوري در مراحل مختلف قرار دارند و متناسب با آن از ساخت اجتماعي متفاوتي نيز برخوردار هستند بنابراين ضروري است با برنامه‌ريزي توسعه‌اي مناسب از قابليت‌هاي سيستم‌ها و فناوري‌هاي اطلاعاتي در نوسازي ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور خود بكوشيم.

واكاوي برنامه‌هاي توسعه در ايران از منظر برنامه ريزي IS/IT

امروزه در اغلب كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه IS/IT يكي از ابزارهاي مهم توسعه و پيشرفت محسوب مي‌شود و در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. از يك طرف، برخي از كشورها مانند سنگاپور با اتخاذ استراتژي پيشگامي به موفقيت‌هاي قابل توجهي دست يافته‌اند. همانطور كه دروگ (1997) اشاره مي‌كند، هر چند عمر به كارگيري سيستم‌ها و فناوري اطلاعات در سنگاپور زياد نيست ،اما با اتكا به يك برنامه جامع به سرعت در حال تبديل شدن به يك برنامه جامع به سرعت در حال تبديل شدن به يك جزيره هوشمند است و از اين رهگذر سطوح بالايي از كارايي، اثر بخشي و كسب مزيت رقابتي را تجربه كرده است. از طرف ديگر در كشورهايي مانند ايران به دليل شرايط خاص، كمتر به نقش كليدي اين ابزارها در حيات توسعه كشور توجه شده است.
نگاهي به برنامه اول و دوم توسعه كشور نشان مي‌دهد كه برنامه ريزي
IS/IT چندان مورد توجه واقع نشده است و سياست‌هاي مناسبي نيز در جهت هدايت سازمان‌ها براي طراحي و استقرار سيستم‌ها و فناوري‌هاي اطلاعاتي اتخاذ نشده است. در برنامه سوم توسعه در حوزه‌هاي فرابخشي سند برنامه، سر فصلي از موضوعات به فناوري اطلاعات به عنوان يكي از محورهاي توسعه ملي تصريح و خطوط اصلي توسعه در اين حوزه در بخش‌هاي مختلف نرم افزار، سخت افزار، نيروي انساني، مخابرات، اطلاعات و مديريت مورد لحاظ قرار گرفته است.

به رغم چنين تأكيداتي، مجموعه اقدامات عملي دستگاه‌هاي اجرايي كشور در مقايسه با ديگر كشورها، چندان رضايت بخش نيست اما نمي‌توان انتظار داشت سازمان‌ها در كاربرد سيستم‌ها و فناوري هاي اطلاعاتي به طور جهشي عمل كنند. اكنون تجربه انباشته سازمان‌ها اين امكان را فراهم ساخته است تا با پرداختن به برنامه‌ريزي استراتژيك سيستم‌ها و فناوري اطلاعاتي، قدم اساسي در فرايند يادگيري سازماني برداشته شود.

نگرشهاي برنامه‌ريزي استراتژيك IT/IS

برنامه‌ريزي استراتژيك مدت‌هاي زيادي است كه به عنوان يكي از فعاليتهاي بنيادين مديريت ارشد تشخيص داده شده است. برنامه‌ريزي استراتژيك IT/IS عبارت است از فرايند تشخيص بدره (Prtfolio) سيستم‌هاي كاربردي مبتني بر كامپيوتر كه به يك سازمان در اجراي برنامه‌هاي كاري و تحقق اهدافش ياري مي‌رساند.
بنابراين نياز به اجراي ماهرانه برنامه‌هاي استراتژيك
IS/IT هم در مطالعات تجربي و هم تجويزي مورد تأكيد قرار گرفته است. اساساً اين مطالعات نشان مي‌دهد كه كم توجهي به برنامه‌هاي استراتژيك ميتواند به از دست رفتن فرصت‌هاي زياد، تلاش‌هاي اضافي، شكل‌گيري سيستم‌هاي ناسازگار و ضايع شدن منابع منجر شود.

يكپارچه‌سازي استراتژي‌ها در سطوح مختلف

تجربه به‌كارگيري سيستم‌ها و فناوري هاي اطلاعاتي در ايران نشان مي‌دهد كه اين سازمان‌ها از نظر بكارگيري IS/IT مراحل اوليه را پشت سر گذاشته و در آستانه ورود به مراحل ثانويه قرار دارند. يعني براي بهره گيري از مزاياي ISIT در بخش‌ دولتي و خصوصي نيازمند برنامه ريزي استراتژيك براي طراحي واستقرار سيستم ها و فناوري‌هاي اطلاعاتي هستند. به همين دليل لازم است با ابعاد مختلف چنين برنامه ريزي بيشتر آشنا باشند.
يكي از ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي استراتژيك
ISIT جامعيت است. اين مفهوم براي توصيف حدود يا قلمرو راهكارها در فرايند برنامه ريزي استراتژيك بكار گرفته مي‌شود. جامعيت يكي ديگر از ويژگي‌هاي برجسته فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك است كه به وجود ساختار، متون، رويه‌هاي مكتوب و خط‌مشي‌هايي اشاره دارد كه راهنماي فرآيند برنامه‌ريزي است. تمركز، به توازن بين خلاقيت و جهت‌گيري نظارتي در درون فرآيند برنامه ريزي استراتژيك اشاره دارد. جريان نيز به نقش مديران سازماني و بخشي در شروع فرآيند برنامه ريزي اشاره دارد و به عنوان يكي از ويژگي‌هاي مهم برنامه‌ريزي استراتژيك محسوب مي‌شود.

از ديگر ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي اسراتژيك مشاركت است يعني درحالي كه جريان برنامه‌ريزي با جهت‌گيري عمودي سيستم برنامه ريزي مرتبط است، مشاركت بر حدود درگيري افراد در برنامه ريزي استراتژيك تأكيد دارد. همچنين يكي از مهم‌ترين ابعاد برنامه‌ريزي در مديريت استراتژيك كه به آزمون سرعت تصميم‌گيري انطباق‌پذيري استراتژيك مي‌پردازد، سازگاري است.

رايند برنامه‌ريزي استراتژيك ITIS

برنامه ريزي استراتژيك سيستم‌ها و فناوري‌هاي اطلاعات ،زماني اثر بخش خواهد بود كه استراتژي‌هاي تدوين شده در سطوح سازماني از سازگاري لازم با خط مشي‌هاي دولتي برخوردار باشند. به عبارت ديگر با توجه به ارتباط و تاثير متقابل سطوح خط مشي گذاري و تدوين استراتژي، سازمان‌ها بايد در چارچوب خط‌مشي‌هاي دولتي ناظر بر ITIS برنامه ريزي استراتژيك خود را تهيه و تنظيم كنند . بر اساس نظريات محققان فرايند برنامه ريزي استراتژيك ITIS شامل مراحل زير مي‌شود:

ادامه دارد.........                                                                                                                              .

/ 1 نظر / 9 بازدید
مینا

سلام آقای حسنی .... بسیار خوشحالم که با وبلاگ مفید و ارزشمند شما آشنا شدم .. مطالب وبلاگ شما را مدتهاست دنبال میکنم و از آن استفاده می کنم. مطلب قبلی در مورد انتخابات نیز کار کارشناسی جالبی بود.. یک سوال از شما داشتم . میخواستم اطلاعات کاملتری در خصوص کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات داشته باشم. 1 _ چه دروسی ماخذ این رشته هستند؟ 2 _ در چه دانشگاههای در ایران تدریس می شود؟ 3 _ بازار کار آن را چطور پیش بینی می کنید (البته مطلب مربوط به این رشته در آرشیو شما را قبلاً مطالعه کرده ام) با تشکر فراوان از راهنمائی های شما