ATM و POS ترازوی نامتوازن پرداخت الکترونیکی

فرنود حسنی

www.farnood.com

بحث توسعه سیستم های نوین بانکداری الکترونیکی در ایران تقریبا از سال های ابتدایی دهه هفتاد و در زمان ریاست مرحوم دکتر نوربخش بر بانک مرکزی آغاز شد و پروژه ها و تلاش های زیادی با هدف اتوماسیون بانکی کشور انجام شد که هدف آن خارج ساختن نظام اقتصادی کشور از شرایط و روش های سنتی حاکم بر آن بود. با گذشت سال های جنگ و شرایط خاص  اقتصادی و افزایش بی رویه اسکناس در جامعه علاوه بر تورم، هزینه های بسیار زیادی از بابت تولید اسکناس و مسکوکات بر دوش کشور وارد شد. از این رو مدیران وقت نظام بانکی تلاش کردند فرآیند گذار از وضع مورجود را در ابتدای امر با توسعه بانکداری الکترونیکی بر مبنای راه حل های اتوماسیون پشت باجه که اختصاص به ارتقا سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های داخلی داشت و در سال های بعد با توسعه راه حل های اتوماسیون جلوی باجه که اولین خروجی آن ظهور دستگاه های خودپردازی بود که با اسم عابر بانک در ایران شهرت یافتند.

با افزایش توزیع کارت های پیش پرداخته و به اصطلاح مبلغ دار و توسعه بسیار زیاد دستگاه های خودپرداز در سال های 80 تا 85 استفاده از دستگاه های خودپرداز همراه با فرهنگ نادرستی ترویج یافت و هدف عمده ای که از توسعه این دستگاهها وجود داشت حاصل نشد. از سوی دیگر قطعه کامل کننده پازل دریافت و پرداخت الکترونیکی اگر چه با تاخیر اما به دلیل ارازان تر بودن از اواخر سال 83 توسعه بسیار زیادی یافت و این در حالی بود که حجم عظیمی از فعالیت های شبکه بانکی بر دوش دستگاه های خودپردازی افتاد که بدون مزیت نسبی تنها واسطه ای برای بازگشت مجدد اسکناس ها به دست مردم بودند چرا که هنوز فرهنگ و اعتقاد عمومی برای استفاده از کارت های مبلغ دار و خرید الکترونیکی در مواجه با پایانه های فروش جا نیافتاده بود و  حتی از سوی فروشندگان نیز مقاومت های بسیاری دیده می شد. در اثر این عدم تطابق و توازن در توسعه شرایط به گونه ای شد که طبق آمار حاصل از عملکرد شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی تنها سه درصد از تراکنش های این شبکه از طریق پایانه های فروش انجام می پذیرد و مابقی بار شبکه شتاب بر روی سیستم های خودپرداز است.

بنا بر این آمار به راحتی می توان استنباط کرد که کارت هایی که از سوی بانکها صادر شده و در نزد مردم قرار دارد تنها برای دریافت اسکناس و خرج آن در فروشگاه ها و تکرار سیکل لزوم مراجعه فروشنده به بانک برای واریز اسکناس به حساب استفاده شده است.

سه راه کار اساسی قابل پیشنهاد برای افزایش کاربری از پایانه های فروش که در وضعیت موجود بهترین ابزار برای کاهش مبادلات اسکناس و پول نقد بین مردم است عبارتند از توسعه شبکه ارتباطی بین بانکی روی پایانه های فروش بانک های مختلف برای پذیرش کارت همه بانک ها، تلاش همه بانک ها افزایش کمی و کیفی پایانه های فروش و بالارفتن دسترسی و اطمینان از عمل کردن دستگاه ها در زمان های مختلف و در نهایت آموزش و فرهنگ سازی مردم و فروشگاه های مختلفی که در سراسر کشور وجود دارند.

/ 0 نظر / 7 بازدید